Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – SPORT & NFE – a pathway to community development

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+

 

SPORT & NFE – a pathway to  community development jest projektem strategicznym koordynowanym przez Bułgarską organizację Association Mundus Bulgaria. Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera, podobnie jak  Fundación Red Deporte y Cooperación z Hiszpanii, SPIN Sport Innovation z Niemiec, Mine Vaganti NGO z Włoch oraz Associação Desportiva Cultural e Social de Carvalhais z Portugalii. 

Głównym celem projektu jest budowanie kompetencji trenerów sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego i  kadry sportowej, aby stali się liderami “Edukacji przez sport” oraz “edukacji pozaformalnej”, a także stworzenie strategii promujących te metody jako uzupełniające ścieżki edukacyjne pozwalające na większe zaangażowanie młodych ludzi w sport. Projekt ten pozwoli na nawiązanie współpracy pomiędzy pracownikami młodzieżowymi, trenerami, wymianę dobrych praktyk. Ważnym aspektem jest również stworzenie przestrzeni do wzmocnienia synergii pomiędzy sektorem sportu, edukacji formalnej i  pozaformalnej. 

W ramach projektu zostaną również wypracowane wskazówki i  narzędzia do projektowania, wdrażania i  prowadzenia działań edukacyjnych wykorzystujących sport jako narzędzie pracy w edukacji.

Projekt zakłada wypracowanie 3 rezultatów intelektualnych. 

  • Pierwszym z nich jest innowacyjny moduł szkoleniowy, który zaoferuje użytkownikom możliwość nauczenia się, jak skutecznie stosować edukację nieformalną i  metodologię ETS w praktyce. Siła wyników wynika z faktu, że będą one wspierać profesjonalistów sektora sportowego w innowacyjny sposób w zakresie wykorzystania już istniejących praktyk uczenia się pozaformalnego, stosowanych i  testowanych wcześniej przez różnych praktyków edukacji pozaformalnej.
  • Drugim jest podręcznik, który powstanie w wyniku fazy testowania pierwszego produktu projektu – modułu szkoleniowego, pod koniec testowej fazy prac lokalnych. Ideą wyników jest udokumentowanie w publikacji fachowej wiedzy i  najlepszych praktyk udostępnianych i  wymienianych w ramach projektu. Wymienione know-how i  informacje będą służyć wszystkim zaprzyjaźnionym instytucjom edukacyjnym i  sportowym, klubom, organizacjom pozarządowym, praktykom edukacyjnym i  powiązanym grupom docelowym. Główne uzasadnienie pomysłu wiąże się z zapewnieniem nowych metod i  praktycznych ćwiczeń ETS z jasnymi wskazówkami dla grup docelowych, jak z nich korzystać.
  • Trzeci – otwarta edukacyjna platforma internetowa poświęcona tematom NFE i  ETS zostanie opracowana w celu wspierania trwałości projektu, rozpowszechniania utworzonych zasobów edukacyjnych i  materiałów, a także stymulowania międzysektorowej współpracy i  tworzenia sieci. Ideą projektu jest ogólne wzmocnienie wykorzystania sportu jako narzędzia edukacyjnego w całej Europie. Zostanie zaprezentowana jako interaktywna platforma internetowa, która będzie gromadzić wysokiej jakości zasoby edukacyjne na temat NFE i  ETS, które wyprodukuje projekt.

Na ten moment trwają prace nad przygotowaniem rezultatu drugiego – jakim jest stworzenie podręcznika zawierającego fachową wiedzę oraz dobre praktyki w pracy poprzez wyżej wspomniane metodologie.

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo