Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Urban Sport and Culture Volunteering

278580904 280208924321434 3885522707795743566 N 283144589 440122151447508 4867837516242533967 N

Źródło finansowania: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)

Cel główny:

Zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży o mniejszych szansach poprzez wolontariat sportowy

Konkretne cele:
1. Zaangażowanie młodych ludzi o mniejszych szansach do wolontariatu sportowego
2. Poprawić umiejętności wolontariuszy i kompetencje kluczowe dla przyszłych możliwości zatrudnienia
3. Podnoszenie świadomości na temat znaczenia wolontariatu w sporcie

Oczekiwane rezultaty
• Międzynarodowa sieć wolontariatu dla miejskiej sceny sportowej i kulturalnej
• Ulepszone, uznane i potwierdzone umiejętności wolontariuszy
• Wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk w szkoleniach dla wolontariuszy
• Przygotowanie podręcznika wolontariatu na miejskiej scenie sportu i kultury oraz aplikacji wolontariatu
• Kampania podnosząca świadomość na temat znaczenia wolontariatu w sporcie

 

Pl Dofinansowane Przez Ue Pantone

Logo Eacea