Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Korpus Solidarności

Korpus Solidarności, to Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030, który jest jednym z projektów Narodowego Instytutu Wolności.
W województwie świętokrzyskim za realizację Korpusu odpowiada Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu.

Komu dedykowany jest Program?

➢ Wolontariuszom – dzięki Korpusowi Solidarności, wolontariusze będą mogli uczestniczyć w szkoleniach podstawowych, jak i rozwijających. Ponadto, w ramach Programu będą organizowane duże akcje wolontariackie, których beneficjentami będzie lokalna  społeczność. Każdy z Wolontariuszy będzie mógł skorzystać z indywidualnego poradnictwa, a także zdobyć bony edukacyjne czy zrealizować
minigranty!
➢ Koordynatorom – szkolenia, debaty, staże czy indywidualne poradnictwo! Z wszystkich tych działań będą mogli skorzystać koordynatorzy wolontariatu!
➢ Organizacjom – dzięki Korpusowi Solidarności, organizacje współpracujące z wolontariuszami otrzymają kompleksowe wsparcie w przygotowaniu instytucji do przyjęcia wolontariusza. Dzięki lokalnym spotkaniom branżowym, organizatorzy będą mogli wymienić się doświadczeniami dotyczącymi wolontariatu w konkretnym obszarze.
➢ Otoczeniu wolontariatu – społeczności lokalne będą współpracować z wolontariuszami w ramach organizacji akcji wolontariackich, budowania sieci współpracy na rzecz lokalnego wolontariatu. Będą odbiorcami działań wolontariackich przygotowanych w ramach Korpusu Solidarności.

Osoby zainteresowane Programem prosimy o kontakt mailowy:
[email protected] lub telefoniczny : 41 362 14 12.