Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

NGO 2.0

Źródło finansowania: Erasmus+

Pl Dofinansowane Przez Ue Pantone

Images

Projekt dotyczy tworzenia narzędzi online to nauki zarządzania organizacjami pozarządowymi.  W ramach przedsięwzięcia powstaną:

  • platforma internetowa z różnymi funkcjonalnościami, wyposażona w narzędzie  do  zarządzania administracyjnego
  • szkolenie, które zostanie opracowane przez zespół złożony z pracowników młodzieżowych z każdej organizacji zaangażowanej w projekt. Szkolenie zostanie opracowane w ramach platformy i będzie miało na celu szkolenie w zakresie narzędzi cyfrowych, umiejętności projektowania procesy dialogu międzykulturowego, jak również ścieżki kształcenia z wykorzystaniem technologii cyfrowej.
  • cztery wirtualne szkolenia dotyczące tematów tj: zrównoważony rozwój, uczenie się międzykulturowe, zarządzanie konfliktami i przywództwo.

 

W ramach projektu zrealizowane zostanie także szkolenie międzynarodowe i szereg lokalnych działań upowszechniających.

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.