Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Odetchnij, jesteś u siebie.

Źródło finansowania: Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt realizowany w partnerstwie z Prowincją Równości (liderem działań). Całokształt projektu “Odetchnij, jesteś u siebie” zakłada działania nakierowane na poprawę funkcjonowania społecznego osób narażonych na dyskryminację poprzez organizację cyklu otwartych spotkań oraz zapewnienie pomocy psychoterapeutycznej dla młodych ludzi borykających się z zaburzeniami psychicznymi. Rolą Centrum Wolontariatu jako partnera jest wspieranie grupy młodzieżowej poprzez udostępnienie miejsca do spotkań, a także organizacja warsztatów z psychoterapeutką i  zajęć z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji skierowanych do urzędników miejskich instytucji i  nauczycieli. W 2021 w ramach projektu odbyło się spotkanie informacyjne, konferencja prasowa, wspólna joga oraz pokaz filmowy połączony z koncertem. 

W 2022 zorganizowaliśmy piknik integracyjny, kuchnię społeczna, warsztaty taneczne, cykl czterech tematycznych warsztatów (samoobrona i  asertywność) dla kobiet,  dwa spotkania psychoedukacyjne, kampanię społeczną dotyczącą przeciwdziałania dyskryminacji oraz dyżury terapeutyczne otwarte na wszystkich chętnych. Dziękujemy Wam za udział w naszym cyklu wydarzeń!

 

Więcej informacji na fb projektu: Odetchnij. Jesteś u siebie.

Pobrane (1)

 

 

Odetchnij1

Received 2559461107666089 5b6b47446f2575695feaa3e736cf9452.0