Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Parents training in support of their children with disabilities

Źródło finansowania: Erasmus+

Pl Dofinansowane Przez Ue Pantone

Images

Głównym celem projektu jest wdrożenie opartego na doświadczeniu modelu szkolenia dla rodziców oraz specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz stworzenie materiałów edukacyjnych, które zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy programu Erasmus+ oraz na stronie internetowej projektu. Skupiamy się na dostarczeniu wsparcia rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i problemami behawioralnymi.

Podjęte działania pomogą rozwijać krytyczne myślenie i aktywne obywatelstwo zarówno wśród rodziców, jak i wśród pedagogów specjalnych, nauczycieli i pracowników socjalnych, którzy pracują z dziećmi z niepełnosprawnościami i ich rodzinami. Szkolenia dla rodziców stopniowo będą stawały się integralną częścią kursów dedykowanych pracownikom socjalnym i pedagogom specjalnym. Takie podejście pozwoli zaoferować różnym grupom rodziców, których dzieci borykają się z różnymi rodzajami niepełnosprawności umysłowej i neurologicznej, odpowiednie wsparcie i pomoc.

Współczesne wyzwania społeczne wymagają zastosowania nowych i innowacyjnych metod nauczania, w związku z tym w ramach projektu planujemy skorzystać z e-learningu, wirtualnych spotkań i sieci społecznościowych, które umożliwią efektywny transfer wiedzy i informacji.

Priorytetem jest opracowanie i rozpowszechnienie opartego na doświadczeniu modelu szkolenia dla rodziców oraz odpowiednich materiałów edukacyjnych. Przygotowane treści będą łatwo dostępne dla każdego. W projekcie biorą udział organizacje z Rumunii, Polski i Turcji.

Disabili

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.