Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Projekty goszczenia wolontariuszy zagranicznych

Projekt wolontariatu długoterminowego 2023
Źródło finansowania:
FRSE, Europejski Korpus Solidarności

Pobrane (14)

Projekt wolontariatu długoterminowego Europejskiego Korpusu Solidarności 2023 zakłada przyjazd do Polski trzydziestu wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej, oraz krajów sąsiadujących i partnerskich. Pobyt wolontariuszy ma trwać 150 dni. Uczestnicy projektu uczęszczają do akredytowanych placówek edukacji i kultury. Część wolontariuszy pomaga w szkołach podstawowych, dzieląc się swoim doświadczeniem, pomagając w nauce języka angielskiego i dzieląc się swoją kulturą. Inni udzielają się w przedszkolach poprzez zabawę przekazując dzieciom różne wartości, ucząc je języka angielskiego. W projekcie biorą też udział biblioteki miejskie, w których to wolontariusze skupiają się na organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Podobnie dzieje się w Kieleckim Centrum Kultury, w którym przydzieleni wolontariusze międzynarodowi korzystają ze swoich umiejętności artystycznych i organizacyjnych, by pomóc przygotować eventy i akcje lokalne. Ostatnią sferą działań uczestników projektu jest biuro naszej organizacji, Regionalnego Centrum Wolontariatu, gdzie wolontariusze biorą udział w organizacji różnych projektów międzynarodowych i lokalnych, którymi się zajmujemy.

Projekt wolontariatu krótkoterminowego 2023
Źródło finansowania:
FRSE, Europejski Korpus Solidarności

Do projektu wolontariatu krótkoterminowego Europejskiego Korpusu Solidarności zaprosiliśmy dziesięć osób z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów sąsiadujących i partnerskich. Tych dziesięciu wolontariuszy przyjechało do Polski na 24 dni, by pomagać w Kielcach w organizacji oraz prawidłowym przebiegu lokalnych wydarzeń oraz akcji kulturalnych.

2019 Wolontariat Międzynarodowy (1)

4

 

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.