Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – PROPELLERS – Professional and Personal Experience through Lifelong Learning and Regular Sport

Źródło finansowania:

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i  Kultury (EACEA)

„Doświadczenie zawodowe i  osobiste poprzez uczenie się przez całe życie i  regularny sport” (PROPELLERS) to  projekt Erasmus SPORT, który obejmuje 8 organizacji partnerskich z 6 krajów Unii Europejskiej (Polska, Włochy, Bułgaria, Chorwacja, Grecja i  Hiszpania). Projekt  mający na celu promowanie dobrowolnego udziału w zajęciach sportowych i  świadomości znaczenie aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie zgodnie z holistycznym modelem zdrowia wśród ogółu populacji UE, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii defaworyzowanych (młodzież NEET, osoby niepełnosprawne). 

Projekt realizują zarówno organizacje pozarządowe jak i  uniwersytety (Extramadura i  Tesaloniki). w ramach działania prowadzone są badania aktywności fizycznej i  wolontariatu sportowego, narzędzia pracy w ramach Edukacji przez Sport i  narzędzie e-learningowe.

Logo Ue Rgb

Logo Eacea