Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – REFLECT – a Strategical Approach Towards the Learning Process

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+

 

REFLECT – a Strategical Approach Towards the Learning Process jest projektem, w którym Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera. Koordynatorem projektu jest Asociata Centrul Pentru Strategii de dezvoltare a Tineretului z Rumunii. Pozostałymi Partnerami są organizacje z Hiszpanii – Associacio Cultura Creativa, Włoch – Associazione Giosef – Giovani Senza Frontiere oraz Grecji – Instutute of Entrepreneurship Development. 

Założeniem projektu jest, że refleksyjne uczenie się jest rozwiązaniem zapewniającym lepsze wyniki w formalnych i  nieformalnych działaniach edukacyjnych. Młodzi ludzie, którzy są w stanie przejąć kontrolę nad nauką doświadczenie mają większe szanse na uzyskanie lepszych wyników.

W tym celu projekt zakłada, opracowywanie instrumentów do refleksyjnego uczenia dla młodych ludzi. Traktuje umiejętność uczenia się jako kompetencję międzysektorową, która może być bardzo przydatna dla młodych ludzi.

Ogólnym celem projektu jest wspieranie młodych ludzi ze słabych środowisk edukacyjnych w rozwijaniu kompetencji do refleksyjnego uczenia się. Projekt skierowany jest do młodych ludzi z problemami edukacyjnymi. Zakłada się opracowanie metod i  narzędzi oraz materiałów szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą, które pozwolą na optymalizację procesu uczenia się poprzez refleksyjność. 

W ramach projektu zostaną opracowane 4 rezultaty intelektualne:

  • Podręcznik z informacjami i  ćwiczeniami, skupiającymi się na różnych etapach procesu uczenia się (cykl Gibbsa), 
  • Dzienniczek do refleksji– będący indywidualnym narzędziem, z którego młodzi ludzie będą korzystać przez cały okres ich nauki pod opieką pracowników młodzieżowych, nauczycieli, 
  • Gra planszowa – Dixit –  do wykorzystania przez osoby pracujące z młodzieżą, 
  • Podręcznik dla pracowników młodzieżowych zawierający instrukcje korzystania z modelu canvas.

Na chwilę obecną trwają działania mające na celu wypracowanie jak najlepszych i  najbardziej użytecznych dla młodzieży oraz pracowników młodzieżowych rezultatów intelektualnych. Projekt kończy się z we wrześniu 2022 roku. 

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo