Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

SIEP 2.0

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+

Pl Dofinansowane Przez Ue Pantone

Images

 

Social Inclusion Through Educational Pills And Gamification  SIEP 2.0

Projekt finansowany bezpośrednio przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury, koordynowany przez hiszpańską organizację pozarządową – ASPAYM, Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera. Projekt dotyczy przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy, które niestety są coraz częściej obecne w codziennym życiu europejskich dziewcząt, chłopców, nastolatków.

Działania rozpoczęły się z początkiem 2021 roku, a zakończyły w styczniu 2024.

W ramach pierwszej edycji projektu została opracowana metodologia zwana Pigułkami edukacyjnymi. Drugą składową projektu jest projekt hiszpańskiej organizacji Put Yourself in my shoes, którego celem było podniesienie świadomości o codziennych wyzwaniach osób z niepełnosprawnościami wśród dzieci i młodzieży. Z połącznia tych dwóch inicjatyw – powstał projekt SIEP 2.0.

Początek roku 2022 był bardzo pracowity. Przygotowywane zostało szkolenie dla nauczycieli i pracowników młodzieżowych w Kielcach. Zadanie było trudne, ponieważ wciąż mierzyliśmy się z pandemią COVID-19 a poza tym w lutym wybuchła wojna w Ukrainie. Mimo trudności 28 lutego zagościli u nas uczestnicy z czterech krajów organizacji partnerskich.

W maju odbyło się spotkanie projektowe w Szwecji, gdzie pojechało dwóch reprezentantów z Regionalnego Centrum Wolontariatu. Na miejscu zostały omówione dalsze kroki projektu, a także nastąpił podział zadań.

Wraz z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego, rozpoczęły się kolejne działania projektowe. Zostały przeprowadzone spotkania w trzech różnych lokalizacjach – szkolenie lokalne, role model oraz laboratorium SIEP, podczas których przekazywaliśmy zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielom, rodzicom i młodym ludziom.

To był bardzo intensywny czas dla rozwijania rezultatów tego projektu. Nawet sama końcówka roku była bardzo pracowita. Cała metodologia została przetłumaczona na język polski, aby być bardziej dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Rozpoczęliśmy również planowanie kolejnego szkolenia, które odbyło się w Portugalii w lutym 2023. Do końca projektu kontynuowaliśmy prowadzenie szkoleń i spotkań dla różnych grup odbiorców zainteresowanych edukacją antydyskryminacyjną.

Podsumowując, projekt SIEP 2.0 miał na celu przeciwdziałanie nękaniu i cyberprzemocy poprzez:

1. Realizację projektów „Postaw się na moim miejscu” i „SIEP”.
2. Rozwój gry SIEP z procesami grywalizacji
3. Zaprojektowanie modelu mentoringu, w którym młodzi ludzie, rodzice, kadra edukacyjna i osoby pracujące z młodzieżą uczą się, jak korzystać z metodologii „Postaw się na moim miejscu”, „SIEP” i „Gra SIEP”.
4. Rozpowszechnianie Laboratoriów SIEP w celu zaangażowania społeczności i społeczności partnerskich.
5. Opracowanie Europejskiej Księgi Rekomendacji, jak zapobiegać zastraszaniu i cyberprzemocy.

Więcej o projekcie:

https://siep2.0.infoproject.eu/

 

 

310692175 475852687909923 4725572609580412546 N 311471808 399094992432826 4687351120784845634 N 311630363 399094989099493 2783970718451666835 N