Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – Sportification: Using Gamification in Physical Activities and Sport Activities

Źródło finansowania: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i  Kultury (EACEA)

 

Sportification jest projektem strategicznym, w którym Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera, natomiast koordynatorem jest organizacja Asociația Centrul Pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului z Rumunii. Pozostałymi organizacjami partnerskimi są Agenzia di Promozione Integrata per i  Cittadini in Europa z Włoch, Associação TDM Portugalii oraz Asociacija “Aktyvus jaunimas” z Litwy. 

Ogólnym celem projektu jest rozwijanie oraz testowanie różnych narzędzi opartych na metodzie grywalizacji co w rezultacie doprowadziło do zwiększenia udziału młodych ludzi z obrzeży wielkich miast w zajęciach sportowych. 

Opracowaliśmy szeroki wachlarz narzędzi – sięgających od podręczników i wytycznych przeznaczonych dla nauczycieli, instruktorów sportu, nauczycieli sportu oraz osób pracujących z młodzieżą, po konkretne narzędzia wykorzystywane do pracy metodą grywalizacji. 

Są to m.in. aplikacje powiązane ze stronami internetowymi, które monitorują aktywność fizyczną i  czynią z niej formę rozrywki, rywalizacji z innymi młodymi ludźmi, co finalnie staje się motywacją do uprawiania sportu przez młodych ludzi. Opracowane zostały również testy online, które pozwalają mieć wgląd w poczyniony postęp przez młodych ludzi w PA i  sporcie.

W projekcie uczestniczyło 400 młodych beneficjentów i 25 edukatorów, trenerów, pracowników młodzieżowych, którzy w równym stopniu korzystają z tego projektu. 

Projekt  podzielony jest na 5 rezultatów intelektualnych, które rozpowszechnione zostały przez 5 różnych wydarzeń upowszechniających. 

Każda z 5 organizacji partnerskich zaangażowała do współpracy przy projekcie 3 organizacje na szczeblu lokalnym: szkoły, domy kultury, ośrodki sportowe, władze lokalne. 

Projekt rozwijany był przez okres 24 miesięcy, a wypracowane narzędzia służyły i  będą służyły jeszcze długo beneficjentom, a także będą użyteczne dla organizacji zrzeszonych. Projekt ten zakończył się z końcem roku 2021.

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo