Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

The Young Entrepreneurs Guild

Źródło finansowania: Erasmus+

Pl Dofinansowane Przez Ue Pantone

Images

Projekt międzynarodowy projekt Erasmus+, który koncentruje się na promowaniu przedsiębiorczości oraz tworzeniu narzędzi edukacyjnych w tym obszarze. 24-miesięczny projekt łączy lokalne działania z międzynarodowymi możliwościami mobilności edukacyjnej dla pracowników młodzieżowych, członków personelu i młodzieży jako bezpośrednich grup docelowych. W projekcie bierze udział 6 instytucji partnerskich z Polski, Grecji, Cypru, Włoch, Bułgarii i Rumunii. RCW Kielce jest koordynatorem projektu.

W ramach przedsięwzięcia powstają trzy namacalne rezultaty, którymi są:

– Moduł szkoleniowy dotyczący przywództwa i zarządzania w przedsiębiorczości

– Przewodnik szkoleniowy dotyczący przywództwa w przedsiębiorczości, zarządzania i

przedsiębiorczości młodzieży

– Platforma online

W ramach projektu zorganizowane zostaną również 3 ponadnarodowe spotkania partnerów i 5

lokalnych wydarzeń upowszechniających.

 

 

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.