Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – Time for Tea

Źródło finansowania: FRSE, Erasmus +

Time for Tea, to  program edukacyjny dla szkół i  grup młodzieżowych, który koncentruje się na idei spotkania przy kubku herbaty, aby młodzi ludzie mogli zabrać głos w sprawach, które są dla nich ważne i  rozmawiać z decydentami. Zachęca do globalnego uczenia się, kreatywnego myślenia i  działania społecznego. Projekt to  międzysektorowe partnerstwo strategiczne KA2 Erasmus+ na rzecz innowacji (młodzież i  szkoły), które promuje globalne uczenie się, kreatywne myślenie i  działania społeczne młodych ludzi. Tematycznie dotyczy on Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zachęca do wspierania młodzieży i  dialogu międzypokoleniowego (w tym z decydentami), z naciskiem na tych, którzy zwykle mają trudności ze znalezieniem głos. Projekt opiera się na ostatnim projekcie Erasmus + KA1, który pilotował metodologię „Czas na herbatę” w 18 programach i sąsiednich krajach partnerskich, z udziałem ponad 2000 młodych ludzi.

Celem projektu było stworzenie bazy szkoleniowej i  zasobów, aby wesprzeć rozwój globalny programu. Tworzymy inspirującą metodologię „Time for Tea”, która ma zostać przyjęta przez tysiące szkół i  grup młodzieżowych.

Rezultaty intelektualne projektu są następujące:

IO1: Pakiety zasobów dla szkół: plany lekcji, szablony i  materiały dla nauczycieli i pracowników młodzieżowych

IO2: Filmy VR 360 stopni: szkolenie w wirtualnej rzeczywistości, aby pokazać „na żywo” przykłady działań

IO3: Time for Tea Story Book: książka dla dzieci i  młodzieży promująca aktywność społeczną

IO4: Podręcznik praktyki włączającej: narzędzia i  techniki pracy z młodymi wykluczonymi społecznie ludźmi

IO5: Virtual Tea House: integracyjna przestrzeń wirtualnego świata online do interakcji między młodymi ludźmi z różnych krajów, kultur i  środowisk edukacyjnych, w których można dzielić się doświadczeniami i  pomysły przekształciły się w projekty.

IO6: Wytyczne dotyczące polityki edukacyjnej: badania ram politycznych i  bazy dowodów na wpływanie te na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Wszystkie rezultatu można znaleźć na stronie www.time4tea.info

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo