Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Virtual Education Through Sport Laboratory

Grantodawca: Erasmus+
Czas trwania: 01/05/2022 – 30/04/2024
Pl Dofinansowane Przez Ue Pantone

Images

Wsparcie dla edukatorów, nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów sportowych w poszerzaniu i rozwijaniu ich kompetencji w zakresie stosowania metodologi ETS w środowisku cyfrowym, a także promowanie otwartej edukacji związanej ze sportem wirtualnym i innowacyjnym podejściem do tematu.

Cele:
• Budowanie kompetencji praktyków edukacji, nauczycieli WF i trenerów sportowych w zakresie korzystania z metody edukacji przez sport (ETS)
• Zbadanie metodologii ETS pod kątem praktycznych przykładów, promowanie i ulepszanie jej wykorzystania w sporcie dla wszystkich i edukacji cyfrowej dla wszystkich dookoła Europy
• Dzielenie się najlepszymi praktykami wykorzystywania sportu w cyfrowym środowisku edukacyjnym
• Opracowanie odpowiednich innowacyjnych wyników odnoszących się do wirtualnego zastosowania Metodologii ETS i wzbogacenie zakresu już istniejące
• Umożliwienie uczestnikom projektu działania jako multiplikatorzy wirtualnego podejścia do ETS w ich lokalnych społecznościach, a tym samym wspierać jego wykorzystanie w całej Europie
• Poprzez stworzenie wirtualnej przestrzeni Laboratorium vETS w celu stworzenia długoterminowej cross – sektorowej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w celu pracy na rzecz wsparcia edukacji cyfrowej i wykorzystania sportu jako narzędzi edukacyjnych w wirtualnym środowisku uczenia się.

Rezultaty:
1. Stworzenie podręcznika wideo VETS – sześciu filmów poświęconych wirtualnej prezentacji i zastosowaniu metodologii ETS.
2. Zestaw narzędzi vETS – 12 praktycznych metod/ćwiczeń, wykorzystujących sport do celów edukacyjnych i stosujących metodologię ETS dostosowanej do wykorzystania w wirtualnej rzeczywistości.
3. Wirtualne laboratorium ETS – wirtualna przestrzeń online gromadząca wyniki z możliwością rejestracji i bezpośredniego dostępu do wirtualnego laboratorium.