Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

ESC – Wolontariusze dla Solidarności

Projekt trwał między 01.06.2019 a 31.05.2021. W ramach projektu gościliśmy 13 wolontariuszy, którzy pomagali w 10 placówkach partnerskich: szkołach, przedszkolach, świetlicy. Pomagali tam fizycznie do marca 2020, a następnie ze względu na wybuch pandemii każdy z wolontariuszy był zaangażowany w zadania zdalne wyznaczone przez ̇koordynatorów szkolnych oraz z ramienia Regionalnego Centrum Wolontariatu. W ramach takiego stylu pracy zorganizowane zostały różnego rodzaju warsztaty z zakresu solidarności, zabawy integrujące oraz zajęcia pozalekcyjne online w goszczących placówkach. Większość z 13 wolontariuszy powróciła w czerwcu 2020 do miejsc swojej pracy wolontariackiej.

 

Cele projektu:

1. Promowanie postaw solidarności wśród lokalnej społeczności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
2. Zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w działania solidarnościowe, przede wszystkim poprzez działania wolontariackie i zwiększenie ich zaufania i empatii w stosunku do osób spoza ich środowiska, a przez to zapobieganie procesowi radykalizacji i narastaniu uprzedzeń.
3. Rozwój zainteresowania sprawami i potrzebami lokalnych społeczności oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za innych i gotowości dla poświęcenia swojego czasu i energii dla wspólnego dobra.
4. Promowanie wartości europejskich i zainteresowania sprawami europejskimi.
5. Obustronny rozwój kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy i zwiększenie swojej konkurencyjności. Poprzez “obustronny” rozumiemy to, że odpowiednie kompetencje rozwiną zarówno osoby zaangażowane w projekt lokalnie, tj. dzieci, młodzież i pracownicy w szkołach, w których odbywają się aktywności, jak też nabędzie je każdy wolontariusz EKS.
6. Zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat możliwości, jakie zapewnia UE.
7. Rozwój edukacji pozaformalnej w środowiskach edukacji formalnej.
8. Pokazanie młodym ludziom zalet regionu w celu powstrzymania postępującego ubytku ludności w regionie.
9. Zwiększenie poziomu włączenia społecznego osób o mniejszych szansach.

 

Grupy zaangażowane w projekt:

1. Dzieci i młodzież ze środowiska szkolnego
2. Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności
3. Rodzice uczniów
4. Regionalne Centrum Wolontariatu i powiązane z nimi grupy (organizacje, z którymi prowadzimy współpracujemy lokalnie, takie jak inne szkoły i uczelnie, organizacje pozarządowe, wolontariusze lokalni, osoby uczestniczące w innych inicjatywach i wydarzeniach)
5. Środowisko pedagogiczne, zarówno w placówkach goszczących, jak i ci spoza nich.
6. Partnerzy międzynarodowi oraz społeczności zgromadzone wokół nich.

 

Wszystkie zadania w ramach projektu zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Logo Ue Rgb

Logo Eks

 

 

 

 

80395515 2930860440282081 4205203192478171136 N 81375702 2973074959393962 5319016361270181888 N 83613705 3033613140006810 1350869074036391936 N84236817 3033613333340124 8979878452375060480 N 89175001 3096842743683849 6478799746147287040 N