Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Work Based Learning – Pathway to youth empowerment

Źródło finansowania: Erasmus+
Czas trwania: 01/10/2020 – 30/09/2022

Images

Idea projektu dotyczy tworzenia oddolnych partnerstw, które będą zachęcać do pracy w sieciach zarówno krajowych jak i międzynarodowych w celu skontaktowania ze sobą organizatorów międzynarodowych praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+.
Stworzona sieć współpracy poprawi wydajność i skuteczność tworzonych programów i praktyk zawodowych w całej Europie, zwiększy wpływ i znaczenie kształcenia zawodowego młodzieży, a także pracodawców na arenie międzynarodowej. W projekcie biorą udział młodzieżowe organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe z 8 krajów UE.
Cele szczegółowe projektu:
• Promowanie narzędzi i możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli, trenerów, mentorów i liderów VET, aby lepiej wyposażyć ich w wiedzę i środki na przyszłe wyzwania.
• Promowanie efektywnego wykorzystania instrumentów finansowania UE, wspieranie wdrażania i rozpowszechniania odpowiednich narzędzia i inicjatywy UE w dziedzinie VET.
• Wzmocnienie współpracy między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a organizacjami młodzieżowymi poprzez angażowanie się we wzajemne uczenie się, budowanie zdolności, mające na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.
• Zaangażowanie i dotarcie do szkół, instytucji VET, którzy jeszcze nie wnoszą wkładu ani nie korzystają ze współpracy europejskiej
• Wspieranie rozwoju strategii internacjonalizacji na poziomie instytucjonalnym, wspierającej mobilność liderów, kadry i osób uczących się VET, a także nawiązywanie partnerstw współpracy
• Zachęcanie do rozwoju wielopoziomowego, międzysektorowego systemu, który konkretnie wspiera uczenie się poprzez: inne niż formalne środki edukacyjne, a zwłaszcza poprzez bezpośrednie zaangażowanie w wykonywanie zadań praktycznych i zajęcia

Rezultaty:
IO1 – Research on the existing legislation and tools for WBL and apprenticeship practices – Research teoretyczny dotyczący dostępności narzędzi, a także możliwości korzystania z projektów stażowych na terenie Europy.
IO2 – A practical guidebook on effective use of EU funding instruments for support of WBL schemes for youth – przewodnik pozwalający na zdobyć wiedzę dotyczącą możliwości zorganizowania, a także skorzystania z projektu stażowego.
IO3 -WBL Community international online collaborative network for fostering international WBL solutions – stworzenie platfformy pozwalającej na sieciowanie organizacji oraz potencjalnych beneficjentów.
Wbls