Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – Work Based Learning – The Entrance to the Professional Future

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus +

 

Idea projektu dotyczy tworzenia oddolnych partnerstw, które będą zachęcać do pracy w sieciach krajowych i  międzynarodowych organizatorów międzynarodowych praktyk zawodowych Erasmus+. Stworzona sieć współpracy poprawi wydajność i  skuteczność programów i  praktyk zawodowych w całej Europie, zwiększy wpływ i  znaczenie kształcenia zawodowego młodzieży, a także pracodawców. W projekcie biorą udział młodzieżowe organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne i  szkoleniowe z 8 krajów UE.

Projekt rozpoczął się w połowie 2021 i  przez 18 miesięcy wytworzone zostaną narzędzia wspierające międzynarodową wymianę uczniów chcących brać udział w stażach zawodowych: model organizacji stażów czy też platforma networkingowa.

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo