Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Wschód Liderów

Grantodawca: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Wschód Liderów to  projekt realizowany w województwie świętokrzyskim i podlaskim przez Fundację Szkoła Liderów wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w ramach dotacji Aktywni Obywatele (Fundusz Krajowy – środki funduszu EOG) . 

Projekt dotyczy wsparcia organizacji pozarządowych i  lokalnych liderów po to, aby efektywniej działali na rzecz swoich grup odbiorców. W ramach ,,Wschodu Liderów” zostały przeprowadzone badania społeczne – cykl wywiadów indywidualnych i  fokusowych. W ich efekcie stworzyliśmy raport zawierający informacje o potrzebach działaczy społecznych z województwa świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że dzięki badaniom zarówno Szkoła Liderów, jak i  Regionalne Centrum Wolontariatu oraz OWOP będą w stanie lepiej odpowiadać na oczekiwania swoich grup docelowych. Oprócz badań przeprowadzona została również rekrutacja do Szkoły Trenerów Przywództwa. W ramach STP pracownicy organizacji pozarządowych będą mieli okazję wziąć udział w zjazdach szkoleniowych obejmujących tematy takie jak: 

1) Procesy grupowe na podstawie outdooru z zakresu: Ja jako lider. Ja w zespole.

2) Metodyka uczenia się dorosłych (cykl Kolba) na podstawie najważniejszych koncepcji przywództwa.

3) Facylitacja, trudne sytuacje w kontekście tematyki zmiana i  konflikt.

4) Wystąpienia publiczne na podstawie wizji zmiany lidera/ki.

Po cyklu szkoleniowym przeznaczonym dla trenerów, odbyły się dwie regionalne Szkoły Przywództwa oparte o metodologię Szkoły Liderów (łącznie 8 zjazdów, po 4 na województwo). Do Świętokrzyskiej Szkoły Przywództwa zrekrutowano 20 lokalnych aktywistów/aktywistek i liderów/liderek.

Wschód Liderów Stopka (1)

Wschód Liderów

Dsc07755 Dsc07899 Dsc07919 Dsc08169 1 2 3 Dsc07758 Dsc07994