Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – Youth new personal & employable skills development

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus +

 

W ramach projektu YNSPEED (Youth new personal and Employment Skills development) zajmujemy się 3 gorącymi tematami współczesnej ery cyfrowej, takimi jak: fałszywe wiadomości, sztuczna inteligencja i  edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ciągły interesujący i  użyteczny temat, jak nauka języka angielskiego, tym razem przy użyciu technologii. Regionalne Centrum Wolontariatu jest partnerem w projekcie wspierających promocję działań międzynarodowych.

 

Cele i  zadania:

Projekt YNSPEED ma na celu zajęcie się otwartymi i  innowacyjnymi praktykami uczenia się pozaformalnego, dzięki którym młodzi ludzie z 5 krajów partnerskich są świadomi procesu uczenia się i  rozwijają konkretne umiejętności, które poprawią ich umiejętności zawodowe, takie jak: krytyczne myślenie o fałszywych wiadomościach, podejście i  edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem platform cyfrowych, narzędzi i  materiałów.

Jako konkretne rezultaty projekt przyniesie:

  • Platforma internetowa odpowiednia do prowadzenia kursów MOOC + 4 kursy MOOC (opracowane na licencjach CC, częściowo z wykorzystaniem zasobów OER).
  • 5 wydarzeń upowszechniających. 
  • Krótkie szkolenia dla pracowników młodzieżowych oraz strategia uczenia się młodzieży.

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo