Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Zdrowie zaczyna się w głowie

Źródło finansowania: środki na realizację zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce

Pastel Green Illustrative Mental Health Poster

Pobrane (6)

“Zdrowie zaczyna się w głowie” – projekt realizowany w ramach zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu ochrony i promocji zdrowia to cykl spotkań dla młodych dorosłych. Zależy nam na profesjonalnym edukowaniu młodzieży o zagrożeniach zdrowia psychicznego oraz metodach wspierania własnego dobrostanu emocjonalnego. Projekt był realizowany od czerwca do listopada 2023. W ramach projektu został przeprowadzony cykl 4 warsztatów edukacyjnych dla młodzieży dotyczących problematyki związanej z szeroko pojętym zdrowiem psychicznym. Podczas spotkań prowadzonych przez pedagoga i psychoterapeutkę młodzi dorośli mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zaburzeń (głównie związanych z chorobami cywilizacyjnymi; lękowych, depresyjnych,

spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych oraz związanych z zaburzeniami osobowości), ich etiologii i przebiegu (ze szczególnym naciskiem na profilaktykę samookaleczeń i samobójstw) oraz tego kiedy należy zgłosić się po pomoc do specjalisty (psychologa, psychiatry bądź psychoterapeuty). Uczestnicy spotkań mogli zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy psychologicznej, metodami przeciwdziałania przemocy w bliskich relacjach, a także poznali techniki relaksacji przydatne w wypadku nasilania się objawów stresu. W trakcie ćwiczeń

praktycznych pracowali nad komunikacją interpersonalną (aktywne słuchanie, dawanie
wspierających komunikatów, rozwiązywanie konfliktów, asertywne wyrażanie własnego zdania,
stawianie granic) oraz doświadczyli wpływu technik relaksacyjnych na samopoczucie. W poszczególnych modułach wzięło jednorazowo udział 15 osób, dzięki czemu zagwarantowaliśmy uczestnikom kameralną atmosferę niezbędną do szczerej rozmowy o potencjalnie trudnych tematach. Oprócz spotkań otwartych odbył się także cykl 8 warsztatów samorozwojowych poświęconych rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji oraz pogłębionej pracy nad relacjami interpersonalnymi. Ten etap projektu poprzedziła kwalifikacja do grupy prowadzona przez terapeutki a jego celem będzie przeciwdziałanie pogłębiania się kryzysów na tleemocjonalnym. W grupie każdorazowo wzięło udział do 15 osób.

Całość projektu realizowała następujące cele: kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób dotkniętych kryzysami na tle psychicznym, organizacja spotkań edukacyjno – integracyjnych w celu wymiany informacji na tematy związane z problematyką zdrowia psychicznego.

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.