Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Zjednoczeni przez Zrozumienie

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności

 

Zjednoczeni przez Zrozumienie, to  projekt, który ma celu  przeciwdziałanie nietolerancji i  wypracowanie solidarności pomiędzy młodzieżą z Kielc, a grupą uczniów z Bursy, czyli młodzieżą z Ukrainy, Białorusi i  Kazachstanu.

Kluczowe wyzwania, na które odpowiada projekt,to: poczucie alienacji, niska samoocena i  trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z Polski, dyskryminacja ze względu na pochodzenie, przejawy nietolerancji wobec mniejszości narodowych w Polsce. W ramach projektu pogłębiamy wiedzę dotyczącą naszych wschodnich sąsiadów, pragniemy zintegrować rówieśników, aby nie byli wobec siebie uprzedzeni i  mieli pogląd na sytuację w kraju pochodzenia uczniów i  migrantów z zagranicy. Naszym celem głównym jest przeciwdziałanie nietolerancji i  wykluczeniu mniejszości narodowych na poziomie lokalnym, wzajemne poznanie doświadczeń, historii, problemów społecznych młodzieży z Polski i  z zagranicy poprzez stworzenie dla nich odpowiedniej do tego przestrzeni i  warunków.

Działania, jakie podjęliśmy w 2021 r. w ramach projektu Zjednoczonych, to  m.in: 

  • spotkanie integracyjne,
  • wspólne zaangażowanie wolontariuszy lokalnych i  wolontariuszy z Bursy w Młodzieżowe Mistrzostwa Kobiet i Mężczyzn w Boksie,
  • szkolenie antydyskryminacyjne, 
  • wieczór talentów, 
  • międzynarodowe rozgrywki szachowe,
  • przygotowanie i  realizacja debaty dotyczącej mniejszości ukraińskiej, białoruskiej i  kazachskiej w Polsce, która odbyła się przy okazji Festiwalu Watch Docs,
  • wycieczka na Św. Krzyż i  wspólne porządkowanie cmentarza,
  • międzynarodowe spotkanie świąteczne. 

Logo Ue Rgb

Logo Eks