Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Zasady współpracy koordynatorów z wolontariuszami

Top View Of Diverse Young Volunteers Putting Their Hands On Top Of Each Other Like A Real Team While Standing In Charitable Organization Office
  1. Koordynatorzy zobowiązani są do informowania wolontariuszy o możliwościach udziału w wolontariacie.
  2. Koordynatorzy zobowiązani są do podpisania porozumień/ zawarcia ustnego porozumienia i zadbania o ubezpieczenie wolontariusza.
  3. Koordynator jest odpowiedzialny za zamieszczanie ofert w Systemie Obsługi Wolontariatu.
  4. Koordynator jest zobowiązany do poinstruowania wolontariuszy, wyjaśnienia im jakie są ich zadania podczas akcji wolontariackiej.
  5. Koordynatorzy i wolontariusze są zobowiązani do utrzymywania ze sobą wzajemnego kontaktu osobistego/ telefonicznego/ przez wybraną platformę internetową.
  6. Koordynatorzy i wolontariusze dbają o przyjazną atmosferę.