Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Zasady współpracy Wolontariuszy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach

29573dfc369fa40af430b33c04c5f7f9

W Centrum Wolontariatu od Wolontariuszy w szczególności wymagamy:

 • wzajemnego szacunku – do rówieśników, wolontariuszy, pracowników Centrum Wolontariatu,
 • tolerancji i otwartości – w Centrum Wolontariatu na co dzień pracują także wolontariusze, którzy są obywatelami różnych krajów. Na spotkaniach pojawiają się także osoby z niepełnosprawnościami. Wszelki brak szacunku i dyskryminacja tych osób będą skutkowały zerwaniem współpracy z wolontariuszem,
 • wysokiej kultury osobistej – nie przerywamy swoich wypowiedzi, nie śmiejmy się z opinii innych. Każdy ma prawo mieć własne zdanie,
 • dobrowolności i bezinteresowności- osoby, które decydują się na wolontariat powinny robić to z własnej inicjatywy, bez przymusu i z potrzeby serca,
 • dbania o dobry wizerunek organizacji
 • odpowiedzialnego podejścia i wywiązywania się z zadań, do których wolontariusz się zgłasza
 • życzliwości do drugiego człowieka
 • otwartości- jeśli jakieś kwestie nie są jasne należy je zgłaszać i poprosić o wyjaśnienie
 • gotowości do współpracy,
 • uśmiechu i chęci do działania,
 • kreatywności,
 • bycia osobą, na której można polegać – praca wolontariacka jest rodzajem obowiązku.

Jeśli wolontariusz zmienił zdanie i nie weźmie udziału w akcji, do której się zgłosił, jest zobowiązany do poinformowania nas co najmniej 2 dni wcześniej. SOW, czyli System Obsługi Wolontariatu, to jedyne narzędzie, dzięki któremu rozliczamy się z godzin wolontariatu. Na tej podstawie wydajemy zaświadczenia.