Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Trwające
Bez Tabu Ogolny 1

Bez Tabu Kielce – warsztaty dla młodzieży

Projekt „Bez Tabu – warsztaty dla młodzieży” realizowany jest w ramach zadania publicznego i finansowany ze środków Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2021r. Celem zajęć edukacyjnych Bez Tabu jest profesjonalne edukowanie młodzieży w zakresie istotnych zagadnień związanych z rozwojem osobistym, budowaniem trwałych i satysfakcjonujących relacji, oraz umożliwienie dyskusji na tematy związane z seksualnością. W ramach zajęć pozaszkolnych […]

Wschód Liderów

Grantodawca: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Wschód Liderów to  projekt realizowany w województwie świętokrzyskim i podlaskim przez Fundację Szkoła Liderów wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w ramach dotacji Aktywni Obywatele (Fundusz Krajowy – środki funduszu EOG) .  […]
Microsoftteams Image 21
Wolontariat W Terapii Ii 3

Wolontariat w terapii 3

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach projektów Wolontariat w terapii i Wolontariat w terapii II. Grupa inicjatywna już po raz trzeci otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację tych działań. Ponieważ poprzednie projekty zakończyły się dużym sukcesem, pacjenci Ośrodka oraz kadra wskazywali potrzebę kontynuacji działań, podjęliśmy […]

Partnerstwo dla wolontariatu – Edycja 1 i 2

Źródło finansowania: Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego- Program Wspierania i  Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030- Partnerstwo dla Wolontariatu   Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu realizowało działania w ramach Korpusu Solidarności – Programowi Wsparcia i  Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Pierwszy etap realizacji przypadł na lata 2018-2020, następnie w 2020 r. wnioskowaliśmy […]
Pobrane (8)
Odetchnij2

Odetchnij, jesteś u siebie.

Źródło finansowania: Aktywni Obywatele – fundusz krajowy w ramach Funduszy EOG Projekt realizowany w partnerstwie z Prowincją Równości (liderem działań). Całokształt projektu “Odetchnij, jesteś u siebie” zakłada działania nakierowane na poprawę funkcjonowania społecznego osób narażonych na dyskryminację poprzez organizację cyklu otwartych spotkań oraz zapewnienie pomocy psychoterapeutycznej dla młodych ludzi borykających się z zaburzeniami psychicznymi. Rolą Centrum Wolontariatu jako partnera jest […]

ESC31 – Akcja Akceptacja

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Akcja Akceptacja, to  projekt skierowany do dziewcząt i  kobiet z województwa świętokrzyskiego, którego celem jest podniesienie samoświadomości, samoakceptacji własnego ciała, umiejętność wychodzenia z toksycznych relacji oraz zwiększenie asertywności. W projekcie przewidzianych jest dwanaście spotkań, w tym m.in spotkania z psycholożkami, warsztaty fotograficzne i  dramowe oraz wizyta studyjna w Warszawie. Projekt zakończy się wystawieniem sztuki dramowej, […]
Gdd Graphics (1)
Featured Tab1

Eurodesk

Regionalne Centrum Wolontariatu jest jednym z dwóch Regionalnych Punktów Informacyjnych Eurodesk Polska w województwie świętokrzyskim. Eurodesk to międzynarodowa sieć i program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. W ramach działań Eurodesku odpowiadamy na pytania, prowadzimy spotkania dla uczniów, Informujemy o szkoleniach, studiach i wolontariacie za granicą. Eurodesk to ogromne źródło […]

Korpus Solidarności

Korpus Solidarności, to Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030, który jest jednym z projektów Narodowego Instytutu Wolności. W województwie świętokrzyskim za realizację Korpusu odpowiada Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu. Komu dedykowany jest Program? ➢ Wolontariuszom – dzięki Korpusowi Solidarności, wolontariusze będą mogli uczestniczyć w […]
Women 3394510 1920