Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Trwające
Gdd Graphics (7)

Zjednoczeni przez Zrozumienie

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Zjednoczeni przez Zrozumienie, to  projekt, który ma celu  przeciwdziałanie nietolerancji i  wypracowanie solidarności pomiędzy młodzieżą z Kielc, a grupą uczniów z Bursy, czyli młodzieżą z Ukrainy, Białorusi i  Kazachstanu. Kluczowe wyzwania, na które odpowiada projekt,to: poczucie alienacji, niska samoocena i  trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z Polski, dyskryminacja ze względu na pochodzenie, przejawy nietolerancji wobec […]

Wschód Liderów

Źródło finansowania: Fundacja Szkoła Liderów   Wschód Liderów to  projekt realizowany w województwie świętokrzyskim i podlaskim przez Fundację Szkoła Liderów wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w ramach dotacji Aktywni Obywatele (Fundusz Krajowy – środki funduszu EOG) .  Projekt dotyczy wsparcia organizacji pozarządowych i  lokalnych liderów po to, […]
Microsoftteams Image 21
Wolontariat W Terapii Ii 3

Wolontariat w terapii 3

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach projektów Wolontariat w terapii i Wolontariat w terapii II. Grupa inicjatywna już po raz trzeci otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację tych działań. Ponieważ poprzednie projekty zakończyły się dużym sukcesem, pacjenci Ośrodka oraz kadra wskazywali potrzebę kontynuacji działań, podjęliśmy […]

Partnerstwo dla wolontariatu – Edycja 1 i 2

Źródło finansowania: Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego- Program Wspierania i  Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030- Partnerstwo dla Wolontariatu   Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu realizowało działania w ramach Korpusu Solidarności – Programowi Wsparcia i  Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Pierwszy etap realizacji przypadł na lata 2018-2020, następnie w 2020 r. wnioskowaliśmy […]
Gdd Graphics (10)
Odetchnij2

Odetchnij, jesteś u siebie

Źródło finansowania: Aktywni Obywatele – fundusz krajowy w ramach Funduszy EOG Projekt realizowany w partnerstwie z Prowincją Równości (liderem działań). Całokształt projektu “Odetchnij, jesteś u siebie” zakłada działania nakierowane na poprawę funkcjonowania społecznego osób narażonych na dyskryminację poprzez organizację cyklu otwartych spotkań oraz zapewnienie pomocy psychoterapeutycznej dla młodych ludzi borykających się z zaburzeniami psychicznymi. Rolą Centrum Wolontariatu jako partnera jest […]

Spotkanie sieciujące w ramach Good Deeds Day

Źródło finansowania: Fundacja Ruach Tova   18.11.2021 r. w Muzeum Dialogu Kultur odbyło się spotkanie sieciujące w ramach Good Deeds Day Polska. Od 2021 r. Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę lidera krajowego w realizacji Dnia Dobrych Uczynków. Z tego powodu, zorganizowano spotkanie, które miało na celu wskazać na historię, ideę oraz pomysły na działania w ramach Good Deeds Day, a także […]
Gdd Graphics (4)
Gdd Graphics (1)

ESC31 – Akcja Akceptacja

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Akcja Akceptacja, to  projekt skierowany do dziewcząt i  kobiet z województwa świętokrzyskiego, którego celem jest podniesienie samoświadomości, samoakceptacji własnego ciała, umiejętność wychodzenia z toksycznych relacji oraz zwiększenie asertywności. W projekcie przewidzianych jest dwanaście spotkań, w tym m.in spotkania z psycholożkami, warsztaty fotograficzne i  dramowe oraz wizyta studyjna w Warszawie. Projekt zakończy się wystawieniem sztuki dramowej, […]

Eurodesk

Regionalne Centrum Wolontariatu jest jednym z dwóch Regionalnych Punktów Informacyjnych Eurodesk Polska w województwie świętokrzyskim. Eurodesk to międzynarodowa sieć i program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. W ramach działań Eurodesku odpowiadamy na pytania, prowadzimy spotkania dla uczniów, Informujemy o szkoleniach, studiach i wolontariacie za granicą. Eurodesk to ogromne źródło […]
Featured Tab1
Team 386673 1920

Europejski Korpus Solidarności – “Zjednoczeni przez Zrozumienie”

Zjednoczeni przez Zrozumienie, to projekt dedykowany uczniom kieleckiej Bursy ,,Bartek”, czyli młodzieży pochodzącej z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Rosji, która uczy się w szkole Awans, a także wolontariuszom Regionalnego Centrum Wolontariatu. Celem głównym jest przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu mniejszości narodowych na poziomie lokalnym poprzez wzajemne poznanie doświadczeń, historii, problemów społecznych młodzieży z Polski i z […]

Korpus Solidarności

Korpus Solidarności, to Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030, który jest jednym z projektów Narodowego Instytutu Wolności. W województwie świętokrzyskim za realizację Korpusu odpowiada Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu. Komu dedykowany jest Program? ➢ Wolontariuszom – dzięki Korpusowi Solidarności, wolontariusze będą mogli uczestniczyć w […]
Women 3394510 1920