Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Korpus Solidarności

Czym jest?

Korpus Solidarności

Korpus Solidarności to program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń.

Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat

Korpus Solidarnosci

Program Korpusu Solidarności

koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

wolontariuszach,

organizatorach wolontariatu,

koordynatorach wolontariatu,

otoczeniu wolontariatu.

Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Koncentracja na tej formie wolontariatu nie oznacza jednocześnie deprecjonowania idei wolontariatu okazjonalnego lub akcyjnego, współtworzącego ważny obszar dobrowolnej i nieodpłatnej działalności na rzecz innych.

Regionalne Centrum Wolontariatu we współpracy z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu jest regionalnym operatorem Programu. Wspólnie realizujemy działania mające na celu promocję wolontariatu w województwie świętokrzyskim. Oferujemy szkolenia dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, poradnictwo dla wolontariuszy, koordynatorów i organizacji oraz ciekawe akcje wolontariackie.

Ks Znak Partnerzy Poziom 3 Logotypy