Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Trwające
2019 Wolontariat Międzynarodowy (1)

Projekty goszczenia wolontariuszy zagranicznych

Projekt wolontariatu długoterminowego 2023 Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności Projekt wolontariatu długoterminowego Europejskiego Korpusu Solidarności zakłada przyjazd do Polski trzydziestu wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej, oraz krajów sąsiadujących i partnerskich. Pobyt wolontariuszy ma trwać 150 dni. Uczestnicy projektu uczęszczają do akredytowanych placówek edukacji i kultury. Część wolontariuszy pomaga w szkołach podstawowych, dzieląc się swoim […]

Parents training in support of their children with disabilities

Źródło finansowania: Erasmus+ Głównym celem projektu jest wdrożenie opartego na doświadczeniu modelu szkolenia dla rodziców oraz specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz stworzenie materiałów edukacyjnych, które zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy programu Erasmus+ oraz na stronie internetowej projektu. Skupiamy się na dostarczeniu wsparcia rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i problemami behawioralnymi. Podjęte działania […]
Disabili
Cinef

Cineforum

Źródło finansowania: Erasmus+ Konsorcjum Cineforum składa się z organizacji pochodzących z trzech krajów: Grecji, Belgii i Włoch. Główną tematyką tego projektu jest edukacja pozaformalna, która w tym przypadku zostaje ożywiona poprzez filmy. Celem Cineforum jest rozwijanie krytycznego myślenia oraz aktywnego obywatelstwa, zarówno wśród młodych ludzi, jak i osób starszych. Poprzez filmy, projekcje i dyskusje, uczestnicy […]

NGO 2.0

Źródło finansowania: Erasmus+ Projekt dotyczy tworzenia narzędzi online to nauki zarządzania organizacjami pozarządowymi.  W ramach przedsięwzięcia powstaną: platforma internetowa z różnymi funkcjonalnościami, wyposażona w narzędzie  do  zarządzania administracyjnego szkolenie, które zostanie opracowane przez zespół złożony z pracowników młodzieżowych z każdej organizacji zaangażowanej w projekt. Szkolenie zostanie opracowane w ramach platformy i będzie miało na celu […]

Volunteering in sports in Action

Źródło finansowania: Erasmus+ Koordynowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach projekt Erasmus+ ma na celu wypracowanie narzędzi wspierających prace koordynatorów wolontariatu. Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Bułgarii. Włoch, Hiszpanii, Rumunii i Austrii. Cele projektu: Promowanie wolontariatu sportowego Stymulowanie klubów sportowych do lepszego angażowania wolontariuszy w ich działania Promocja wolontariatu wśród młodych ludzi Rezultaty […]

Gamifying European Youth Goals

Źródło finansowania: Erasmus+ Projekt Erasmus+ Gamifying European Youth Goals (GEYG) ma na celu promowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi z UE (Polska, Hiszpania) a krajami partnerskimi (Algieria, Egipt i Jordania), w celu: Tworzenia sieci i wymiany praktyk dotyczących Europejskich Celów Młodzieżowych w dziedzinie młodzieży, edukacji i szkoleń. Rozwijania cyfrowych i pozaformalnych metod uczenia się w celu […]
Gamifying

The Young Entrepreneurs Guild

Źródło finansowania: Erasmus+ Projekt międzynarodowy projekt Erasmus+, który koncentruje się na promowaniu przedsiębiorczości oraz tworzeniu narzędzi edukacyjnych w tym obszarze. 24-miesięczny projekt łączy lokalne działania z międzynarodowymi możliwościami mobilności edukacyjnej dla pracowników młodzieżowych, członków personelu i młodzieży jako bezpośrednich grup docelowych. W projekcie bierze udział 6 instytucji partnerskich z Polski, Grecji, Cypru, Włoch, Bułgarii i […]

You(th) Play

Projekt rozpoczął się na przełomie września i października ’22. Realizowany jest w ramach programu Erasmus+ w partnerstwie z Grecją, Belgią, Hiszpanią oraz Bułgarią, która jest jego liderem. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności instytucji młodzieżowych, a także organizacji pozarządowych do zapewnienia wysokiej jakości cyfrowego uczenia w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska przy użyciu innowacyjnej technologii grywalizacji […]
Youthplay
Cyber Security Gea01af210 1920

Safety Awareness in Digital Era

Źródło finansowania: Erasmus+ Czas trwania: 28/02/2022 – 27.02.2024 Na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami ciągle toczących się procesów digitalizacji w różnych kontekstach (edukacji, pracy, życia towarzyskiego, komunikacji, konsumpcji, itp.). które przyczyniają się do doskonalenia niektórych praktyk, czyniąc je bardziej dynamicznymi i innowacyjnymi, ale jednocześnie rozwijają się także nowe wyzwania społeczne związane z niewłaściwym wykorzystaniem nowych […]

Work Based Learning – Pathway to youth empowerment

Źródło finansowania: Erasmus+ Czas trwania: 01/10/2020 – 30/09/2022 Idea projektu dotyczy tworzenia oddolnych partnerstw, które będą zachęcać do pracy w sieciach zarówno krajowych jak i międzynarodowych w celu skontaktowania ze sobą organizatorów międzynarodowych praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+. Stworzona sieć współpracy poprawi wydajność i skuteczność tworzonych programów i praktyk zawodowych w całej Europie, zwiększy […]
Wbl
1 2 3