Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Trwające
Cyber Security Gea01af210 1920

Safety Awareness in Digital Era

Źródło finansowania: Erasmus+ Czas trwania: 28/02/2022 – 27.02.2024 Na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami ciągle toczących się procesów digitalizacji w różnych kontekstach (edukacji, pracy, życia towarzyskiego, komunikacji, konsumpcji, itp.). które przyczyniają się do doskonalenia niektórych praktyk, czyniąc je bardziej dynamicznymi i innowacyjnymi, ale jednocześnie rozwijają się także nowe wyzwania społeczne związane z niewłaściwym wykorzystaniem nowych […]

Work Based Learning – Pathway to youth empowerment

Źródło finansowania: Erasmus+ Czas trwania: 01/10/2020 – 30/09/2022 Idea projektu dotyczy tworzenia oddolnych partnerstw, które będą zachęcać do pracy w sieciach zarówno krajowych jak i międzynarodowych w celu skontaktowania ze sobą organizatorów międzynarodowych praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+. Stworzona sieć współpracy poprawi wydajność i skuteczność tworzonych programów i praktyk zawodowych w całej Europie, zwiększy […]
Wbl
Migration G5f0810503 1920

Laboratory of New Migratory Narratives

Źródło finansowania: Erasmus+ Czas trwania: 01/11/2021 – 01/09/2023 Idea projektu dotyczy przygotowania szkoleń dla osób pracujących z młodzieżą z zakresu użycia narzędzi cyfrowych do stworzenia nowych narracji migracyjnych wśród młodych ludzi – zarówno dla rdzennych mieszkańców jak i migrantów). Z założenia umożliwi to młodym ludziom, migrantom i rdzennej ludności, generowanie własnej narracji dotyczącej migracji, które […]

Virtual Education Through Sport Laboratory

Grantodawca: Erasmus+ Czas trwania: 01/05/2022 – 30/04/2024 Wsparcie dla edukatorów, nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów sportowych w poszerzaniu i rozwijaniu ich kompetencji w zakresie stosowania metodologi ETS w środowisku cyfrowym, a także promowanie otwartej edukacji związanej ze sportem wirtualnym i innowacyjnym podejściem do tematu. Cele: • Budowanie kompetencji praktyków edukacji, nauczycieli WF i trenerów sportowych […]
Running Track G2efe30545 1920
278580904 280208924321434 3885522707795743566 N

KA220 – Urban Sport and Culture Volunteering

Źródło finansowania: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)   Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży o mniejszych szansach poprzez wolontariat sportowy Konkretne cele: 1. Zaangażowanie młodych ludzi o mniejszych szansach do wolontariatu sportowego 2. Poprawić umiejętności wolontariuszy i kompetencje kluczowe dla przyszłych możliwości zatrudnienia 3. Podnoszenie świadomości na temat znaczenia wolontariatu w […]

KA220 – Sport Community ReportED (SCRED)

Źródło finansowania: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)   SCRED (Sport Community ReportED) wykorzystuje potencjał sportu i kontaktu z lokalną społecznością, aby wzmocnić pozycję pracowników młodzieżowych w Europie i Afryce w wykorzystaniu sportu jako czynnika udziału społeczności i podejścia do rozwiązywania problemów i potrzeb społeczeństwa oraz, szczególnie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej […]
295051566 338072968535029 5001022210426451884 N
Gdd Graphics (8)

KA220 – Alliance for Green Entrepreneurship

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+   Projekt AGE będzie skierowany do dorosłych uczących się i będzie pracować nad wspieraniem zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości poprzez tworzenie specjalistycznych i ukierunkowanych na uczniów materiałów i zasobów edukacyjnych, poświęconych rozwojowi kompetencji w zakresie tworzenia modeli gospodarki o obiegu zamkniętym, zielonych start-upów i przedsiębiorstw cyfrowych w celu promowania innowacji […]

KA220 – Youth new personal & employable skills development

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus +   W ramach projektu YNSPEED (Youth new personal and Employment Skills development) zajmujemy się 3 gorącymi tematami współczesnej ery cyfrowej, takimi jak: fałszywe wiadomości, sztuczna inteligencja i  edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ciągły interesujący i  użyteczny temat, jak nauka języka angielskiego, tym razem przy użyciu technologii. Regionalne Centrum […]
Gdd Graphics (6)
Gdd Graphics (5)

KA220 – Work Based Learning – The Entrance to the Professional Future

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus +   Idea projektu dotyczy tworzenia oddolnych partnerstw, które będą zachęcać do pracy w sieciach krajowych i  międzynarodowych organizatorów międzynarodowych praktyk zawodowych Erasmus+. Stworzona sieć współpracy poprawi wydajność i  skuteczność programów i  praktyk zawodowych w całej Europie, zwiększy wpływ i  znaczenie kształcenia zawodowego młodzieży, a także pracodawców. W projekcie biorą udział młodzieżowe organizacje pozarządowe, instytucje […]

KA220 – SPORT & NFE – a pathway to community development

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+   SPORT & NFE – a pathway to  community development jest projektem strategicznym koordynowanym przez Bułgarską organizację Association Mundus Bulgaria. Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera, podobnie jak  Fundación Red Deporte y Cooperación z Hiszpanii, SPIN Sport Innovation z Niemiec, Mine Vaganti NGO z Włoch oraz Associação Desportiva Cultural e Social […]
Gdd Graphics (12)
1 2 3