Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Zakończone
Gdd Graphics (4)

Wolontariat w terapii II

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności Projekt rozpoczął się  w październiku 2020 roku. Jest to  kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu Wolontariat w terapii. Grupa inicjatywna ponownie otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację tych działań. Ponieważ poprzedni projekt zakończył się dużym sukcesem, pacjenci Ośrodka oraz kadra wskazywali potrzebę kontynuacji działań, podjęliśmy decyzję o realizacji drugiej edycji projektu. Projekt […]

Świętokrzyskie Spełnia Marzenia Młodzieży!

Źródło finansowania: FRSE, Krajowe Biuro Eurodesk   27 sierpnia rozpoczął się wspólny projekt grantowy Regionalnego Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Impakt -,,Świętokrzyskie Spełnia Marzenia Młodzieży”, który miał na celu wzmożoną promocję mobilności i  aktywności młodzieży oraz zwiększanie świadomości na temat programów, które to  umożliwiają. Projekt trwał do 31 października. Działania projektowe, jakie zrealizowali, to  piknik informacyjny, gra miejska, […]
śsmm
Gdd Graphics (10)

Partnerstwo dla wolontariatu – Edycja 1 i 2

Źródło finansowania: Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego- Program Wspierania i  Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030- Partnerstwo dla Wolontariatu   Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu realizowało działania w ramach Korpusu Solidarności – Programowi Wsparcia i  Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Pierwszy etap realizacji przypadł na lata 2018-2020, następnie w 2020 r. wnioskowaliśmy […]

ESC31 – Miejsce dla każdego każdy dla miejsca

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Projekt realizowany w okresie od 01.05.2020 do 31.10.2021 r. w ramach projektów solidarnościowych finansowanych ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt rozpoczął się w 2020 roku, jednak ze względu na pandemię, został przedłużony i  główne działania odbywały się w 2021 roku. Celem projektu było otwarcie podwórek na działania prospołeczne, […]
Gdd Graphics (6)