Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Zakończone
Gdd Graphics (7)

Zjednoczeni przez Zrozumienie

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Zjednoczeni przez Zrozumienie, to  projekt, który ma celu  przeciwdziałanie nietolerancji i  wypracowanie solidarności pomiędzy młodzieżą z Kielc, a grupą uczniów z Bursy, czyli młodzieżą z Ukrainy, Białorusi i  Kazachstanu. Kluczowe wyzwania, na które odpowiada projekt,to: poczucie alienacji, niska samoocena i  trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z Polski, dyskryminacja ze względu na pochodzenie, przejawy nietolerancji wobec […]

Wolontariat w terapii II

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności Projekt rozpoczął się  w październiku 2020 roku. Jest to  kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu Wolontariat w terapii. Grupa inicjatywna ponownie otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację tych działań. Ponieważ poprzedni projekt zakończył się dużym sukcesem, pacjenci Ośrodka oraz kadra wskazywali potrzebę kontynuacji działań, podjęliśmy decyzję o realizacji drugiej edycji projektu. Projekt […]
Gdd Graphics (4)
śsmm

Świętokrzyskie Spełnia Marzenia Młodzieży!

Źródło finansowania: FRSE, Krajowe Biuro Eurodesk   27 sierpnia rozpoczął się wspólny projekt grantowy Regionalnego Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Impakt -,,Świętokrzyskie Spełnia Marzenia Młodzieży”, który miał na celu wzmożoną promocję mobilności i  aktywności młodzieży oraz zwiększanie świadomości na temat programów, które to  umożliwiają. Projekt trwał do 31 października. Działania projektowe, jakie zrealizowali, to  piknik informacyjny, gra miejska, […]

Partnerstwo dla wolontariatu – Edycja 1 i 2

Źródło finansowania: Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego- Program Wspierania i  Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030- Partnerstwo dla Wolontariatu   Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu realizowało działania w ramach Korpusu Solidarności – Programowi Wsparcia i  Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Pierwszy etap realizacji przypadł na lata 2018-2020, następnie w 2020 r. wnioskowaliśmy […]
Pobrane (8)
Gdd Graphics (6)

ESC31 – Miejsce dla każdego każdy dla miejsca

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Projekt realizowany w okresie od 01.05.2020 do 31.10.2021 r. w ramach projektów solidarnościowych finansowanych ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt rozpoczął się w 2020 roku, jednak ze względu na pandemię, został przedłużony i  główne działania odbywały się w 2021 roku. Celem projektu było otwarcie podwórek na działania prospołeczne, […]

Spotkanie sieciujące w ramach Good Deeds Day

Źródło finansowania: Fundacja Ruach Tova   18.11.2021 r. w Muzeum Dialogu Kultur odbyło się spotkanie sieciujące w ramach Good Deeds Day Polska. Od 2021 r. Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę lidera krajowego w realizacji Dnia Dobrych Uczynków. Z tego powodu, zorganizowano spotkanie, które miało na celu wskazać na historię, ideę oraz pomysły na działania w ramach Good Deeds Day, a także […]
Gdd Graphics (4)

Europejski Korpus Solidarności – “Zjednoczeni przez Zrozumienie”

Zjednoczeni przez Zrozumienie, to projekt dedykowany uczniom kieleckiej Bursy ,,Bartek”, czyli młodzieży pochodzącej z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Rosji, która uczy się w szkole Awans, a także wolontariuszom Regionalnego Centrum Wolontariatu. Celem głównym jest przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu mniejszości narodowych na poziomie lokalnym poprzez wzajemne poznanie doświadczeń, historii, problemów społecznych młodzieży z Polski i z […]
Team 386673 1920