Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Projekty Lokalne
Gdd Graphics (4)

Wolontariat w terapii II

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności Projekt rozpoczął się  w październiku 2020 roku. Jest to  kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu Wolontariat w terapii. Grupa inicjatywna ponownie otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację tych działań. Ponieważ poprzedni projekt zakończył się dużym sukcesem, pacjenci Ośrodka oraz kadra wskazywali potrzebę kontynuacji działań, podjęliśmy decyzję o realizacji drugiej edycji projektu. Projekt […]

Świętokrzyskie Spełnia Marzenia Młodzieży!

Źródło finansowania: FRSE, Krajowe Biuro Eurodesk   27 sierpnia rozpoczął się wspólny projekt grantowy Regionalnego Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Impakt -,,Świętokrzyskie Spełnia Marzenia Młodzieży”, który miał na celu wzmożoną promocję mobilności i  aktywności młodzieży oraz zwiększanie świadomości na temat programów, które to  umożliwiają. Projekt trwał do 31 października. Działania projektowe, jakie zrealizowali, to  piknik informacyjny, gra miejska, […]
śsmm
Pobrane (8)

Partnerstwo dla wolontariatu – Edycja 1 i 2

Uwaga! Uwaga! Ruszyły konkursy dla wolontariuszy ! Już dziś aktywni wolontariusze Korpusu Solidarności mogą aplikować o środki na swoje własne inicjatywy oraz na swój rozwój osobisty. Do 19 czercwa trwa nabór wniosków w Konkursach na Mini Granty i Bony Edukacyjne. Szczegółowe informacje w regulaminie. Zgłoszenia za pomocą formularza konkursowego. Operatorami konkursów są Regionalne Centrum Wolontariatu […]

Odetchnij, jesteś u siebie.

Źródło finansowania: Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt realizowany w partnerstwie z Prowincją Równości (liderem działań). Całokształt projektu “Odetchnij, jesteś u siebie” zakłada działania nakierowane na poprawę funkcjonowania społecznego osób narażonych na dyskryminację poprzez organizację cyklu otwartych spotkań oraz zapewnienie […]
Odetchnij2
Gdd Graphics (6)

ESC31 – Miejsce dla każdego każdy dla miejsca

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Projekt realizowany w okresie od 01.05.2020 do 31.10.2021 r. w ramach projektów solidarnościowych finansowanych ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt rozpoczął się w 2020 roku, jednak ze względu na pandemię, został przedłużony i  główne działania odbywały się w 2021 roku. Celem projektu było otwarcie podwórek na działania prospołeczne, […]

Spotkanie sieciujące w ramach Good Deeds Day

Źródło finansowania: Fundacja Ruach Tova   18.11.2021 r. w Muzeum Dialogu Kultur odbyło się spotkanie sieciujące w ramach Good Deeds Day Polska. Od 2021 r. Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę lidera krajowego w realizacji Dnia Dobrych Uczynków. Z tego powodu, zorganizowano spotkanie, które miało na celu wskazać na historię, ideę oraz pomysły na działania w ramach Good Deeds Day, a także […]
Gdd Graphics (4)

ESC31 – Akcja Akceptacja

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Akcja Akceptacja, to  projekt skierowany do dziewcząt i  kobiet z województwa świętokrzyskiego, którego celem jest podniesienie samoświadomości, samoakceptacji własnego ciała, umiejętność wychodzenia z toksycznych relacji oraz zwiększenie asertywności. W projekcie przewidzianych jest dwanaście spotkań, w tym m.in spotkania z psycholożkami, warsztaty fotograficzne i  dramowe oraz wizyta studyjna w Warszawie. Projekt zakończy się wystawieniem sztuki dramowej, […]
Gdd Graphics (1)
Featured Tab1

Eurodesk

Regionalne Centrum Wolontariatu jest jednym z dwóch Regionalnych Punktów Informacyjnych Eurodesk Polska w województwie świętokrzyskim. Eurodesk to międzynarodowa sieć i program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. W ramach działań Eurodesku odpowiadamy na pytania, prowadzimy spotkania dla uczniów, Informujemy o szkoleniach, studiach i wolontariacie za granicą. Eurodesk to ogromne źródło […]

Europejski Korpus Solidarności – “Zjednoczeni przez Zrozumienie”

Zjednoczeni przez Zrozumienie, to projekt dedykowany uczniom kieleckiej Bursy ,,Bartek”, czyli młodzieży pochodzącej z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Rosji, która uczy się w szkole Awans, a także wolontariuszom Regionalnego Centrum Wolontariatu. Celem głównym jest przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu mniejszości narodowych na poziomie lokalnym poprzez wzajemne poznanie doświadczeń, historii, problemów społecznych młodzieży z Polski i z […]
Team 386673 1920
1 2 3