Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Projekty Międzynarodowe
Reflect 2

KA220 – REFLECT – a Strategical Approach Towards the Learning Process

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+   REFLECT – a Strategical Approach Towards the Learning Process jest projektem, w którym Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera. Koordynatorem projektu jest Asociata Centrul Pentru Strategii de dezvoltare a Tineretului z Rumunii. Pozostałymi Partnerami są organizacje z Hiszpanii – Associacio Cultura Creativa, Włoch – Associazione Giosef – Giovani Senza Frontiere oraz Grecji – Instutute […]

KA220 – One Step Up – Skills for Learning to Learn

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus + Projekt „One Step Up – Skills for Learning to  Learn” rozpoczął się w roku 2019 i  był realizowany w ramach programu Erasmus+, a partnerami są organizacje z Rumunii, Grecji, Włoszech, Polsce i  Portugalii.  Mobilność projektu w formie Szkolenia Międzynarodowego (Training Course) odbyła się w dniach 14-23.11.2019 r. i  wzięło w niej udział 4 […]
Gdd Graphics (9)
Staż2

Goszczenie stażystów zagranicznych – projekt Mobilité des jeunes en insertion Occitanie – Edycja 1 i 2

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus +   Porozumienie podpisane z Maison de l’Europe de Nimes zakładało rozpoczęcie projektu w ramach Erasmus + o nazwie Mobilité des jeunes en insertion Occitanie 14 listopada 2020r. Staż dla każdego z 5 francuskich uczestników trwał 13 tygodni. Przygotowania do przyjęcia stażystów rozpoczęły się na początku października 2020 roku. Koordynator projektu została wprowadzona przez opiekuna […]

KA220 – Gamification Methods for Educational Management

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+   Gamification Methods for Educational Management, to  partnerstwo strategiczne Erasmus+ w którym RCW jest partnerem – rumuńska organizacja Centrul pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului liderem. Problemem na jaki odpowiada projekt jest ciągła zmiana preferencji sposobu uczenia się wśród młodych ludzi. to  do nich kierujemy swoje działania. Wśród nich jest wspomniana wyżej grywalizacja. Regionalne […]
Gdd Graphics (3)
Gdd Graphics (2)

KA220 – Exchange of good practices for promoting virtual education among adult people through electronic platforms

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+   Exchange of good practices for promoting virtual education among adult people through electronic platforms – ‘eAdults’ – jest projektem, w którym Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera, koordynatorem projektu jest  Biderbost, Boscán & Rochin z Hiszpanii, natomiast pozostałymi partnerami są Chamber of Commerce of Peru in Spain, University of […]

KA220 – Enhancing parents involvement in school education – SEE ME

Źródło finansowania: Umowa partnerska, Erasmus+   Projekt Erasmus+ Edukacja szkolna, w którym Regionalne Centrum Wolontariatu jest partnerem ma na celu stworzenie partnerstwa edukacyjnego skoncentrowanego na angażowaniu rodziców do współpracy ze szkołami w celu przeciwdziałania dyskryminacji w szkole. Partnerstwo edukacyjne zbiera najlepsze praktyki i  organizuje sesje edukacyjne na temat opracowania katalogu najlepszych praktyk w odniesieniu do zaangażowania w szkole (rodzice zaangażowani […]
Gdd Graphics (11)

KA220 – AduGames

Źródło finansowania: FRSE, Erasmus+ Numer Projektu: 2021 – 1 – PL01 – KA220 – ADU – 000029730 Czas trwania: 01.11.2021 – 01.05.2023 AduGames jest Projektem Strategicznym koordynowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu, gdzie partnerami są Asociatia Centrul Pentru Strategii de Dezvoltare a tineretului z Rumunii, BB&R z Hiszpanii i Mundus Bulgaria. Powstał na podstawie poprzedniego projektu […]

GREW

Źródło finansowania: Erasmus+ GREW to projekt w ramach Erasmus + Sport, w którym biorą udział organizacje z 3 krajów UE: Włoch, Polski i Bułgarii. Partnerzy zamierzają przeprowadzić 4 lokalne działania we współpracy z klubami sportowymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi. Działania będą miały na celu promowanie, zachęcanie i włączanie osób z grup defaworyzowanych (młodzież […]
Projekt Bez Tytułu (4)

KA152 – Our Home, Our Responsibility

Źródło finansowania: FRSE, Erasmus+   CEL GŁÓWNY PROJEKTU: odkrywanie globalnych problemów związanych z ekologią i ochroną środowiska przez 30 młodych osób z Polski, Czech, Portugalii, Hiszpanii i Cypru, wypracowanie możliwych i osiągalnych dla nich rozwiązań oraz wzajemne poznawanie się uczestników i zgłębianie sposobów na polepszenie własnego otoczenia w swoich krajach poprzez stworzenie atmosfery do refleksji […]

ESC – Wolontariusze dla Solidarności

Projekt trwał między 01.06.2019 a 31.05.2021. W ramach projektu gościliśmy 13 wolontariuszy, którzy pomagali w 10 placówkach partnerskich: szkołach, przedszkolach, świetlicy. Pomagali tam fizycznie do marca 2020, a następnie ze względu na wybuch pandemii każdy z wolontariuszy był zaangażowany w zadania zdalne wyznaczone przez ̇koordynatorów szkolnych oraz z ramienia Regionalnego Centrum Wolontariatu. W ramach takiego […]
89175001 3096842743683849 6478799746147287040 N
1 2 3 4 5