Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Projekty Międzynarodowe
295051566 338072968535029 5001022210426451884 N

Sport Community ReportED (SCRED)

Źródło finansowania: Erasmus+   SCRED (Sport Community ReportED) wykorzystuje potencjał sportu i kontaktu z lokalną społecznością, aby wzmocnić pozycję pracowników młodzieżowych w Europie i Afryce w wykorzystaniu sportu jako czynnika udziału społeczności i podejścia do rozwiązywania problemów i potrzeb społeczeństwa oraz, szczególnie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. KE (My region, My Europe, Our […]

KA220 – Alliance for Green Entrepreneurship

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+   Projekt AGE będzie skierowany do dorosłych uczących się i będzie pracować nad wspieraniem zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości poprzez tworzenie specjalistycznych i ukierunkowanych na uczniów materiałów i zasobów edukacyjnych, poświęconych rozwojowi kompetencji w zakresie tworzenia modeli gospodarki o obiegu zamkniętym, zielonych start-upów i przedsiębiorstw cyfrowych w celu promowania innowacji […]
Gdd Graphics (8)
Gdd Graphics (6)

KA220 – Youth new personal & employable skills development

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus +   W ramach projektu YNSPEED (Youth new personal and Employment Skills development) zajmujemy się 3 gorącymi tematami współczesnej ery cyfrowej, takimi jak: fałszywe wiadomości, sztuczna inteligencja i  edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ciągły interesujący i  użyteczny temat, jak nauka języka angielskiego, tym razem przy użyciu technologii. Regionalne Centrum […]

KA220 – Work Based Learning – The Entrance to the Professional Future

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus +   Idea projektu dotyczy tworzenia oddolnych partnerstw, które będą zachęcać do pracy w sieciach krajowych i  międzynarodowych organizatorów międzynarodowych praktyk zawodowych Erasmus+. Stworzona sieć współpracy poprawi wydajność i  skuteczność programów i  praktyk zawodowych w całej Europie, zwiększy wpływ i  znaczenie kształcenia zawodowego młodzieży, a także pracodawców. W projekcie biorą udział młodzieżowe organizacje pozarządowe, instytucje […]
Gdd Graphics (5)
Gdd Graphics (3)

KA220 – Sportification: Using Gamification in Physical Activities and Sport Activities

Źródło finansowania: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i  Kultury (EACEA)   Sportification jest projektem strategicznym, w którym Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera, natomiast koordynatorem jest organizacja Asociația Centrul Pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului z Rumunii. Pozostałymi organizacjami partnerskimi są Agenzia di Promozione Integrata per i  Cittadini in Europa z Włoch, Associação TDM Portugalii oraz Asociacija “Aktyvus jaunimas” […]

KA220 – SPORT & NFE – a pathway to community development

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+   SPORT & NFE – a pathway to  community development jest projektem strategicznym koordynowanym przez Bułgarską organizację Association Mundus Bulgaria. Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera, podobnie jak  Fundación Red Deporte y Cooperación z Hiszpanii, SPIN Sport Innovation z Niemiec, Mine Vaganti NGO z Włoch oraz Associação Desportiva Cultural e Social […]
Gdd Graphics (12)
Gdd Graphics (11)

Projekt wolontariatu długoterminowego

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   ,,Projekt wolontariatu długoterminowego w placówkach kultury i  edukacyjnych” to  kolejna edycja realizowanych przez Regionalne Centrum Wolontariatu projektów Europejskiego Korpusu Solidarności. W tym roku złożony w maju wniosek wraz z aktualizacją Znaku Jakości zakładał goszczenie 26 wolontariuszy z państw europejskich oraz partnerskich programu. Podobnie jak w poprzednich edycjach wolontariusze pomagają […]

ESC – Pomagaj. Więcej.

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Projekt. “Pomagaj.Więcej”, to  pierwsza edycja indywidualnej 6-miesięcznej mobilności w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności po raz pierwszy w placówkach kultury miasta Kielce, Szkole Podstawowej nr 1 oraz Przedszkolu nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Głównymi celami projektu było celu budowanie i  wzmacnianie postaw solidarności oraz aktywnego obywatelstwa, rozwój czytelnictwa u dzieci […]
Pomagaj Więcej 1
Reflect 2

KA220 – REFLECT – a Strategical Approach Towards the Learning Process

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+   REFLECT – a Strategical Approach Towards the Learning Process jest projektem, w którym Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera. Koordynatorem projektu jest Asociata Centrul Pentru Strategii de dezvoltare a Tineretului z Rumunii. Pozostałymi Partnerami są organizacje z Hiszpanii – Associacio Cultura Creativa, Włoch – Associazione Giosef – Giovani Senza Frontiere oraz Grecji – Instutute […]

KA220 – One Step Up – Skills for Learning to Learn

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus + Projekt „One Step Up – Skills for Learning to  Learn” rozpoczął się w roku 2019 i  był realizowany w ramach programu Erasmus+, a partnerami są organizacje z Rumunii, Grecji, Włoszech, Polsce i  Portugalii.  Mobilność projektu w formie Szkolenia Międzynarodowego (Training Course) odbyła się w dniach 14-23.11.2019 r. i  wzięło w niej udział 4 […]
Gdd Graphics (9)
1 2 3 4 5